VELKOMMENVelkommen.html
BAKGRUNNbakgrunn.html
AKTUELTaktuelt.html
STYRET
BYGGEPROS.byggeprosess.html
KONTAKTkontakt.html
LINKERlinker.html

Robert E. Frøyset

Formann

post@nfsok.no

Stein Moe

Nestformann

teknisk@amcar.no

Thomas A. Sveen

Kasserer

kasserer@nfsok.no

John Lillegård

Alt mulig ansvarlig

john@nfsok.no

Roger Johannessen

Regelverk & teknisk

roger3cr@online.no

Rune Wiig

Regelverk & teknisk teknisk@nfsok.no

Oskar Sigurdsson

PR Ansvarlig

pr@nfsok.no

Styret i NFSOK

Gabriel Wergeland Krog

Regelverk & teknisk

gabriel@easyrider.no